RADAR pistoletowy na pasma laserowe LIDAR.

 

Tak najczęściej jest skonstruoawany radar pistoletowy wykorzystujacy promienie lasera.Jak widać  budowa pistoletu do pomiaru prędkości na drodze jest prosta. Radar składa się z dalekosiężnych układów optycznych kontrolujących wysyłanie i odbiór promienia laserowego, będącego podstawowym nośnikiem informacji o mierzonym obiekcie.Promień lasera o specjalnej długości zostaje wygenerowany przez diodę LASEROWĄ . Zasięg promieniowania pistoletu w teorii sięga nawet 2700m . Odpowiednio skupiona wiązka światła laserowego, skierowana na poruszający się obiekt , zostaje odbita z powrotem do pistoletu. Tutaj trafia na odbiorczy układ optyczny, kierujący wiązkę wprost na specjalną diodę odbiorczą IR. Sterowanie rządzeniem jest proste, wymaga tylko "nacelowania" celownikiem na obiekt, wciśnięciu spustu oraz odczytaniu odpowiednio przekalkulowanego wyniku pomiaru na wyświetlaczu cyfrowym. Z uwagi na potrzebę precyzyjnego ustawiania radaru, stosowany jest statyw. Również roboczy zasięg pomiarowy , w rzeczywistości ograniczony jest do 300-500m. Zasada pomiaru jest prosta. Układ przelicza czas przebycia wiązki laserowej tam i z powrotem biorąc pod uwagę ruch pojazdu. Różnica odbiegająca od normalnego stanu przeliczana jest na wynik pomiaru.  Radary laserowe są obecnie nieszkodliwe dla obsługującego i w pełni zastąpiły radary mikrofalowe ,które praktycznie wycofano w USA. Zaletą główną ich jest duży zasięg,mały błąd pomiaru oraz duża selektywność. Wada to ograniczone zastosowanie podczas złej pogody, mgły...

Schemat blokowy radaru laserowego

<Schemat blokowy urządzenia pomiarowego, wykorzystującego promień lasera.

 

Na początku było światło i Bóg rzekł;

Wzór teoretyczny na swiatło , proste?  Prawda?? To jest właśnie wzór na światło!

 

W miarę wzrostu odległości wiazka lasera ulega rozproszeniu, dokładnosc pomiaru maleje i nie można rozróznić mierzonego obiektu.Tabela pokazująca wiązkę laserową

Przykładowe zdjęcie namierzanego pojazdu przez radar laserowy...gdy jest na celownik to koniec ! Właśnie namierzany zostaje samochód...prędkość 69 mil/h

 

                  

   cdn...

 

 

   

Powrót na stronę INFO.

Zobacz radar mikrofalowy.

  Osoby przebywające na stronie